Τρίτη 20 Ιούν 2017

Κλήση υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΔΕ Λευκάδας σε συνέντευξη ενώπιον του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές σχολικών μονάδων σε συνέντευξη ενώπιον του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ως Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα προσέλευσης.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δηλώνουν κώλυμα προσέλευσης κατά την καθορισμένη γι? αυτούς ημερομηνία, υποβάλλουν μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), αίτημα αλλαγής ημερομηνίας προς το συμβούλιο. Το συμβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα, βάσει της τεκμηρίωσης του αιτήματος του υποψηφίου και σε εξαιρετική περίπτωση, δύναται να ορίζει νέα ημερομηνία προσέλευσης, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων.

Υποψήφιοι, οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Δείτε σχετικά:

 

Παρασκευή 16 Ιούν 2017

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού Πίνακα αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Δ/νσης ΔΕ Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, με τη διευρυμένη σύνθεση ως Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων, ανακοινώνει τον αναμορφωμένο (κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων) τελικό αξιολογικό πίνακα των αντικειμενικών μορίων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας (Πράξη 16η, 16 Ιουνίου 2017):

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Δευτέρα 29 Μαΐ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ Λευκάδας – Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά (βελτίωση – οριστική τοποθέτηση)

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την υπ αριθμ. 13/2017 Πράξη του εισηγείται να τοποθετηθούν οργανικά στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, ως εξής:

 • Βεργίνη Αναστασία, ΠΕ02, στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Λευκάδας (οριστική τοποθέτηση)
 • Κοσιώνη Μαρία, ΠΕ02, στο 1ο ΓΕΛ Λευκάδας (βελτίωση)
 • Κουμάση Αναστασία, ΠΕ02, στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (βελτίωση)
 • Παντελιού Αικατερίνη, ΠΕ02, στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Μεγανησίου (οριστική τοποθέτηση)
 • Ρωμανίδου Σοφία, ΠΕ02, στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Καρυάς (οριστική τοποθέτηση)
 • Τσιλεμάνη Μαρία, ΠΕ02, στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Βασιλικής (οριστική τοποθέτηση)

Δίνεται προθεσμία έως την Πέμπτη 1/6/2017, ώρα 12:30 μ.μ. για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης που αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου.

Η αίτηση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Τετάρτη 24 Μαΐ 2017

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: Ρύθμιση υπεραριθμίας – Πρόσκληση εκπαιδευτικών για συμπλήρωση δήλωσης για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με τη 12η /2017 Πράξη του:

Α. αποφασίζει ότι o υπεράριθμoς εκπαιδευτικός Λιβιτσάνος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας του στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής του (σύνολο μορίων: 120,86).

Β. καταρτίζει τον Πίνακα των εναπομεινάντων οργανικών κενών της περιοχής μετάθεσης Λευκάδας. Ενημερωθείτε σχετικά από την επισυναπτόμενη  ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Γ. καλεί τους

 • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας
 • προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ (εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για οριστική τοποθέτηση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26586/Ε2/16-2-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ)
 • αιτούμενους βελτίωση θέσης (εφόσον έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για βελτίωση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26586/Ε2/16-2-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ)

εκπαιδευτικούς των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό (δηλ. ΠΕ02) να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση για βελτίωση ? οριστική τοποθέτηση έως την Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 12:30 μ.μ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Επισυνάπτεται έντυπο δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση.

Διευκρίνιση: οι εκπαιδευτικοί των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό (δηλ. ΠΕ02) μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

Παρασκευή 19 Μαΐ 2017

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με τη 11η /2017 Πράξη του, χαρακτηρίζει ονομαστικά ως υπεράριθμους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς του οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. του κλάδου ΠΕ19-20) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, το κενό του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως την Τρίτη 23/5/2017, και ώρα 12:30 μ.μ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Επισυναπτόμενα: έντυπο δήλωσης προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας και Πίνακας με τις Ομάδες σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

 

 

 

Τετάρτη 17 Μαΐ 2017

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας στην υπ. αριθ. 10/16.5.2017 συνεδρίαση καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού μετά τις μεταθέσεις και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες να δηλώσουν στη ΔΔΕ Λευκάδας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, ώρα 12:30 μ.μ., αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Στη συνέχεια:

1. Την Παρασκευή 19/5/2017, ώρα 13:00, θα γίνει από το συμβούλιο ο χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και θα δοθεί σε αυτούς τετραήμερη προθεσμία (έως την Τρίτη 23/5/2017, ώρα 12:30 μ.μ) για να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

2. Την Τρίτη 23/5/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι δηλώσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη οργανικών κενών και θα γίνει αναμόρφωση του Πίνακα οργανικών κενών που θα απομείνουν μετά την παραπάνω διαδικασία. Στη συνέχεια θα δοθεί εξαήμερη προθεσμία (έως την Δευτέρα 29/5/2017, ώρα 12:30 μ.μ.) στους εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών:

 • προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας,
 • τους αιτούμενους βελτίωση θέσης και
 • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας,

να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση ? οριστική τοποθέτηση.

3. Την Δευτέρα 29/5/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι παραπάνω δηλώσεις για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά και θα δοθεί προθεσμία έως την Πέμπτη 1/6/2017, ώρα 12:30 μ.μ. για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης που αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου.

4. Την Πέμπτη 1/6/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι πιθανές αιτήσεις επανεξέτασης και θα γίνει οριστικοποίηση των αποφάσεων των τοποθετήσεων.

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας : 26450 21729

Φαξ : 26450 21731

Ε-Mail : mail@dide.lef.sch.gr

 

Τρίτη 16 Μαΐ 2017

Ανακοίνωση για οργανικά κενά – υπεραριθμίες

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 10/2017 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα. Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Παρασκευή 19-5-2017 και ώρα 12:30 μμ.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει με κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Τετάρτη 5 Απρ 2017

Εισήγηση για κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότηση και επανακαθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων

(απόσπασμα από την Πράξη 7/30-3-2017 του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, Θέμα 1ο)


Α. Πρόταση αναμοριοδότησης σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

1. Τα σχολεία στην περιφέρεια του Νομού έχουν έδρα σε μικρά χωριά και εξυπηρετούν δίκτυο μικρών χωριών. Βρίσκονται σε περιοχές με διαρκώς μειούμενο πληθυσμό με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και χωρίς κανένα κίνητρο για διαμονή στις έδρες των σχολείων. Το δύσκολο οδικό δίκτυο και τα μη τακτικά δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς καθιστούν δύσκολη την καθημερινή μετακίνηση των εκπαιδευτικών στην έδρα του νομού, ειδικά από και προς τα σχολεία της Καρυάς και της Βασιλικής, κι ακόμα πιο δύσκολη τη μετακίνηση από και προς το Μεγανήσι.

2. Η Λευκάδα ως πρωτεύουσα νομού, έχει πολύ μικρό πληθυσμό, ανήκει σε νησιωτική περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες και υψηλό κόστος διαβίωσης εκπαιδευτικών, όπως και όλων των κατοίκων. Απέχει πολύ από πόλεις που προσφέρουν τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, πανεπιστήμια, κέντρα επιμόρφωσης κλπ. Τα παραπάνω αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς σε πολυέξοδα και πολύωρα ταξίδια, ακόμα και για την απαραίτητη για το λειτούργημα τους, την επιμόρφωσή, δεδομένου ότι η περιοχή μας δεν προσφέρει ή προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

3. Η σύνδεση της συνέχισης λειτουργίας των σχολείων με τα μόρια κατάταξης συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών είναι δεσμευτική για το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στην πρόταση μοριοδότησης των σχολείων που κατατίθεται. Θέτει φραγμούς στη μόρφωση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο σχολείων. Θα αναγκάσει μαθητές απομακρυσμένων χωριών της Λευκάδας, είτε να διακόψουν τη φοίτηση, είτε στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει οικογένειες σε εσωτερική μετανάστευση.

Συγκεκριμένα:

? Το Γυμνάσιο Καρυάς βρίσκεται σε 500 μέτρα υψόμετρο και φιλοξενεί μαθητές από 13 χωριά της ευρύτερης ορεινής περιοχής, με μεγαλύτερα υψόμετρα και αποστάσεις πάνω από 20 χιλιόμετρα, δύσκολα προσβάσιμα καθώς το οδικό δίκτυο είναι άκρως επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα της Tροχαίας και της Δημοτικής Αρχής.

? Τα Γυμνάσια της Βασιλικής και του Μεγανησίου είναι ήδη χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σχολεία με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς το πρώτο είναι αρκετά απομακρυσμένο από το Κέντρο με επίσης δύσκολο οδικό δίκτυο 40 χιλιομέτρων, το δε Γ/σιο Μεγανησίου έχει ως απομονωμένο νησί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και στα 5 κριτήρια που θέτει η εγκύκλιος.

? Για τα μοναδικά ΕΠΑΛ (1 ημερήσιο & 1 εσπερινό), οι προϋποθέσεις λειτουργίας που βάζουν οι εγκύκλιοι για τα τμήματα, τους τομείς και τις ειδικότητες που έχουμε -μία για κάθε τομέα-, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια τους μαθητές των ΕΠΑΛ στην έξοδο από τη μορφωτική διαδικασία ή την αναγκαστική μετακίνησή τους σε άλλους νομούς.

? Τέλος, η σεισμικότητα του νησιού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης και τις μετακινήσεις στα σχολεία του νομού μας.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας εισηγείται την εξής μοριοδότηση:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ 4
ΝΥΔΡΙ 6
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 10
ΚΑΡΥΑ 8

 

Β. Πρόταση καθορισμού δυσπρόσιτων σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Με βάση το ΦΕΚ 599 τ.Β’/16-5-2002 δυσπρόσιτα σχολεία στο νομό Λευκάδας είναι δύο :

1. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Βασιλικής και
2. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Μεγανησίου

Επειδή δεν έχει αλλάξει ή βελτιωθεί η κατάσταση τους σχετικά με το δυσπρόσιτο και την συγκοινωνιακή σύνδεσή τους με το κέντρο, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας προτείνει την συνέχιση του ίδιου καθεστώτος.

Τετάρτη 22 Φεβ 2017

Καθορισμός οργανικών κενών/πλεονασμάτων εκπ/κών Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18

To ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, με την υπ’ αριθμ. 4/17-2-2017 Πράξη του καταρτίζει ομόφωνα τον πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Ακορντεόν Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μπουζούκι (Τρίχορδο) Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Φλάουτο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Βιολί Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Τρομπέτα Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Σαξόφωνο Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά παραδοσιακά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κρουστά Ευρωπαϊκά Ένα (1)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Μαντολίνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Κιθάρα κλασική Τέσσερα (4)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Πιάνο Πέντε (5)
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής Ένα (1)
ΠΕ02 (ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ) Ένα (1)

 

και τον πίνακα οργανικών πλεονασμάτων εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 ως εξής:

Κλάδος Αριθμός πλεονασμάτων
ΠΕ03 (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ) Ένα (1)
ΠΕ06 (ΑΓΓΛΙΚΗΣ) Ένα (1)
ΠΕ07 (ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ) Ένα (1)

 

Επίσης, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αποφασίζει κατά πλειοψηφία 3 : 2 να προστεθεί στον παραπάνω πίνακα οργανικών κενών εκπ/κών του Μουσικού σχολείου Λευκάδας για το σχολικό έτος 2017-18 το παρακάτω οργανικό κενό εκπ/κού:

Κλάδος Ειδίκευση Αριθμός κενών
ΠΕ16,ΠΕ16.01,ΠΕ16.02,ΤΕ16 Διεύθυνση χορωδίας Ένα (1)

 

Ακολουθεί διευκρίνηση της Απόφασης ΠΥΣΔΕ ως προς το παραπάνω οργανικό κενό:

Ομόφωνα διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός οργανικού κενού εκπαιδευτικού με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διαφωνία προέκυψε ως προς την αναγκαία πρόσθετη ειδίκευση για τη διδασκαλία του μαθήματος της Χορωδίας.

Η εισήγηση του Προέδρου του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, λαμβάνοντας υπόψη την υπ? αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 (ΦΕΚ 1356 τ.Β’/3-7-2015) Υ.Α. «Αναθέσεις μαθημάτων Μουσικού Γυμνασίου και Γενικου Μουσικού Λυκείου?» και το με αρ. πρωτ. 336/11-11-2015 έγγραφο Σχολικού Συμβούλου Μουσικής Αγωγής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (επισυνάπτεται), ήταν να αποδοθεί το συγκεκριμένο οργανικό κενό σε εκπ/κό με πρόσθετη ειδίκευση τη Διεύθυνση χορωδίας.

Το τακτικό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Λάζαρη Κωνσταντίνα και το τακτικό αιρετό μέλος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας Βλάχος Ηλίας μειοψήφησαν, θεωρώντας πως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το παραπάνω διευκρινιστικό έγγραφο του Συμβούλου Μουσικής Αγωγής και το κενό να αποδοθεί σε εκπ/κό με ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής, διότι, σύμφωνα με τη υπ? αριθμ. 94541/Δ2/15-6-2015 Υπουργική Απόφαση, το μάθημα της Χορωδίας Ευρωπαϊκής Μουσικής των Α’, Β’, και Γ’ τάξεων Γυμνασίου ανατίθεται σε Α’ Ανάθεση:

 • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής και
 • σε εκπαιδευτικούς ΠΕ16.01, ΤΕ16 με κύρια ειδίκευση διαφορετική των Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής ?π.χ. Πιάνο- και πρόσθετη ειδίκευση: Δίπλωμα Διεύθυνσης Χορωδίας αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής.