Τετάρτη 9 Ιούν 2021

Ανακοινοποίηση στο ορθό για ρύθμιση υπεραριθμίας ΠΕ86

Ανακοινοποιούμε στο ορθό τη ρύθμιση της υπεραριθμίας ως προς τον κλάδο ΠΕ86, ως εξής:

η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Δημοπούλου Ζωή, κλάδου ΠΕ 86, του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της.

η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Παξινού Παναγιώτα, κλάδου ΠΕ 86, του 2ου Λυκείου Λευκάδας, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της.

Πέμπτη 4 Ιούν 2020

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 4 Ιουνίου 2020

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με την 7η /20 Πράξη του αποφασίζει ότι:

Α. η Εκπαιδευτικός  Δερέκα Ευαγγελία με αρ. μητρώου 704671, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, κατόπιν μετάθεσής της και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Καρυάς.

Β. η Εκπαιδευτικός  Σκλαβενίτη Άννα με αρ. μητρώου 189565, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, κατόπιν μετάθεσής της και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Βασιλικής.

Γ. ο Εκπαιδευτικός  Στεφάνου Γρηγόριος  με αρ. μητρώου 704638, κλάδου ΠΕ02, που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας ,κατόπιν μετάθεσής του  και αφού αιτήθηκε οριστικής τοποθέτησης, τοποθετείται σε κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ02 του Γυμνασίου με Λ.Τ Καρυάς.

Δ. Μετά την απόδοση των οργανικών  κενών  στον κλάδο ΠΕ02 δεν  απέμειναν κενές οι οργανικές θέσεις.

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με μελλοντική ανακοίνωση του θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Ε. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων  την  Τρίτη 9/6/2020, ώρα 13:00 μ.μ.  Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης.

Η αίτηση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26453 62208 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645362220. 

Τετάρτη 20 Μαΐ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΥΣΔΕ Ονομαστικά Υπεράριθμοι της Δ.Δ.Ε Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με τη 5η /2020 Πράξη του, χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους εκπαιδευτικούς του συνημμένου εγγράφου οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ για Χαρακτηρισμό Ονομαστικά Υπεράριθμων

Δήλωση Προτίμησης για Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Παρασκευή 24 Μαΐ 2019

Τετάρτη 6 Μαρ 2019

Τρίτη 19 Φεβ 2019

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα μόρια των υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας.

Περίοδος ενστάσεων από 20/02/2019 μέχρι και 22/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.

Πέμπτη 14 Φεβ 2019

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης των Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ .

Περίοδος κατάθεσης ενστάσεων από Παρασκευή 15/02/2019 έως και Τρίτη 19/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.

Δευτέρα 14 Μαΐ 2018

Ρυθμίσεις Υπεραριθμιών – Πράξη 7η/2018 του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με τη 7η /2018 Πράξη του:

Α. αποφασίζει ότι η Θεριανού Δήμητρα, μεταταγμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 (σύμφωνα με το ΦΕΚ 908 /τ.Γ /26-09-2016 και το Ν. 3527/2007, ΦΕΚ 26/9/2/2007 άρθρο 69 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011) τοποθετείται στην κενή οργανική θέση κλάδου ΠΕ03 του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ Λευκάδας.

Β. αποφασίζει ότι:

α) η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Καλού Μαριέτα, κλάδου ΠΕ03, του Γυμνασίου με Λ.Τ Καρυάς, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της.  

β) η υπεράριθμη εκπαιδευτικός Φελούκα Βασιλική, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της.

γ) ο υπεράριθμος εκπαιδευτικός Ροντογιάννης Διονύσιος, κλάδου ΠΕ78, του 1ου ΕΠΑ.Λ Λευκάδας, μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας του στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής του.

Γ. Επειδή μετά την απόδοση των οργανικών κενών σε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς δεν απέμειναν κενές οργανικές θέσεις, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με μελλοντική ανακοίνωση του θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν δήλωση για την κάλυψη λειτουργικών κενών.

Δ. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις του συμβουλίου που αφορούν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από το ίδιο συμβούλιο, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (05) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Το ΠΥΣΔΕ εξετάζει τις αιτήσεις αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (05) ημέρες και οριστικοποιεί τις αποφάσεις του.

Ο  Πρόεδρος του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Γκαμπρέλας Μιλτιάδης