Δευτέρα 26 Αυγ 2019

Τετάρτη 9 Μαΐ 2018

Προκήρυξη εισιτηρίων εξετάσεων υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση 2018-2019

Δείτε την προκήρυξη των Εισιτηρίων Εξετάσεων και την προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση, για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Σχέδιο αίτησης με τις οδηγίες για τις εξετάσεις θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.vis.auth.gr), σας επισημαίνουμε δε ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου για την πρώτη περίπτωση και όλοι οι απόφοιτοι Γυμνασίου για την δεύτερη περίπτωση, χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με την προκήρυξη στη ζωγραφική και ιδιαίτερα στο σχέδιο και στο χρώμα.

Δείτε το έγγραφο της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων

Τετάρτη 13 Δεκ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr ). Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και αναλυτικό ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από το Ε.Σ.Ε.Δ.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) στη διαδρομή: «Βοήθεια->Εγχειρίδια Χρήσης».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου (ώρα 14:00 μμ).

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη.

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης έξι (6) Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Γενική Διεύθυνση Αλιείας

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων

Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών

Αναλυτικά η προκήρυξη

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του ΥΠΠΕΘ

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ:

Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αναλυτικά η προκήρυξη

Τετάρτη 31 Μαΐ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας

Προκηρύσσεται η πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής για τις παρακάτω αναγραφόμενες θέσεις:

  • Διευθυντών Γυμνασίων,
  • Διευθυντών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.),
  • Διευθυντών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.),
  • Διευθυντών Μουσικού Γυμνασίου,
  • Διευθυντών Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),

να υποβάλουν αίτηση που να συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, μέχρι τη Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και ώρα 15:00.

Επισυνάπτεται η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επισυνάπτονται επίσης:

Επισυνάπτονται επίσης υποδείγματα  Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς επίσης και Υπόδειγμα (προτεινόμενη μορφή) Βιογραφικού σημειώματος.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

 

Τρίτη 24 Μαΐ 2016

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ? Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης ? Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τετάρτη 01-06-2016 έως και την Τετάρτη 15-06-2016.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης ? Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 03-06-2016 έως και την Παρασκευή 17-06-2016 και από ώρα 08:00 έως 15:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Τρίτη 17 Ιούν 2014

Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διεθνή δη?όσιο διαγωνισ?ό ?ε έγγραφες και σφραγισ?ένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας ?εταφοράς ?αθητών δη?όσιων σχολείων, Πρωτοβάθ?ιας και ?ευτεροβάθ?ιας Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους ?ονάδα και αντίστροφα για όλες τις η?έρες λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, ?ε Προϋπολογισ?ό 546.202,39 ? (ολογράφως, πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) συ?περιλα?βανο?ένου του δικαιώ?ατος προαίρεσης (50%) καθώς και του Φ.Π.Α. (13%), ?ε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά ?ε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες ?ονάδες.

Η η?ερο?ηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2014, η?έρα Πέ?πτη και ώρα 14:30 ?.?., στα γραφεία της ?/νσης ?ιοικητικού ? Οικονο?ικού Π. Ε. Λευκάδας ? Τ?ή?α Γρα??ατείας ? ?ιοικητήριο (Ισόγειο) ? 31100 Λευκάδα.

Η η?ερο?ηνία διεξαγωγής του διαγωνισ?ού είναι η 18η Ιουλίου 2014, η?έρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.?., στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π. Ε. Λευκάδας, στο Ισόγειο του ?ιοικητηρίου ? 31100 Λευκάδα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική ?ορφή στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr, παρέχονται στα γραφεία της ?ιεύθυνσης ?ιοικητικού ? Οικονο?ικού, Τ?ή?α Προ?ηθειών Π.Ε. Λευκάδας, ?ιοικητήριο, 31100, Λευκάδα και στα τηλέφωνα 26453607721 και 2645360722.

Δείτε σχετικά:

Τετάρτη 16 Οκτ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ KAI ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 70 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα προγραμματίζονται σημαντικοί σκακιστικοί αγώνες και διαγωνισμός σκακιστικού σκίτσου στα Καλάβρυτα 7 και 8/12/2013, με δωρεάν-ελεύθερη συμμετοχή για όλες και όλους και σημαντικά έπαθλα.

Σας επισυνάπτουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ:SKAKISTIKO SKITSO

και την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: SKAKISTIKOI AGWNES