Τρίτη 24 Μαΐ 2016

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους, τις προκαταρκτικές εξετάσεις και εν γένει για όλες τις διαδικασίες που αφορούν την ανωτέρω προκήρυξη. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος θα γίνεται από την Τετάρτη 01-06-2016 έως και την Τετάρτη 15-06-2016.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης οι υποψήφιοι μεταβαίνουν αυτοπροσώπως από την Παρασκευή 03-06-2016 έως και την Παρασκευή 17-06-2016 και από ώρα 08:00 έως 15:00 στις έδρες των Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) στην Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών για τις λοιπές διαδικασίες που προβλέπονται στην προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες – διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Δικαιολογητικών των ΔΙ.Π.Υ.Ν. που αναφέρονται στο παράρτημα Δ΄ της προκήρυξης.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος.

Τρίτη 17 Ιούν 2014

Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2014-2015

Η Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διεθνή δηµόσιο διαγωνισµό µε έγγραφες και σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση της υπηρεσίας µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015, για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, µε Προϋπολογισµό 546.202,39 € (ολογράφως, πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες διακόσια δύο ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά) συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης (50%) καθώς και του Φ.Π.Α. (13%), µε κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) σε ακέραιες µονάδες.

Η ηµεροµηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 17η Ιουλίου 2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 µ.µ., στα γραφεία της ∆/νσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού Π. Ε. Λευκάδας – Τµήµα Γραµµατείας – ∆ιοικητήριο (Ισόγειο) – 31100 Λευκάδα.

Η ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι η 18η Ιουλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ., στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Π. Ε. Λευκάδας, στο Ισόγειο του ∆ιοικητηρίου – 31100 Λευκάδα.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, η οποία διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή στην δικτυακή πύλη της υπηρεσίας www.pin.gov.gr, παρέχονται στα γραφεία της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών Π.Ε. Λευκάδας, ∆ιοικητήριο, 31100, Λευκάδα και στα τηλέφωνα 26453607721 και 2645360722.

Δείτε σχετικά:

Τετάρτη 16 Οκτ 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ KAI ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης για τα 70 χρόνια από το Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα προγραμματίζονται σημαντικοί σκακιστικοί αγώνες και διαγωνισμός σκακιστικού σκίτσου στα Καλάβρυτα 7 και 8/12/2013, με δωρεάν-ελεύθερη συμμετοχή για όλες και όλους και σημαντικά έπαθλα.

Σας επισυνάπτουμε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΙΤΣΟΥ:SKAKISTIKO SKITSO

και την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: SKAKISTIKOI AGWNES

Πέμπτη 16 Μαΐ 2013

Προκήρυξη Εξετάσεων της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη Εισιτηρίων Εξετάσεων και προκήρυξη εξετάσεων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση για την εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:

Ενημερωθείτε σχετικά από το συνημμένο έγγραφο.