Παρασκευή 7 Νοέ 2014

Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την ΔΔΕ Λευκάδας (ανεξάρτητα αν υπηρετούν σε σχολεία του νομού ή είναι αποσπασμένοι εκτός Λευκάδας) να συμπληρώσουν την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής κατάστασης και να την αποστείλουν στο σχολείο τοποθέτησης τους ως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014.

Τετάρτη 4 Ιούν 2014

Αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2014

Με το με αρ. πρωτ. Φ.251/87274/Β6/4-6-2014 έγγραφο του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι ο καθορισμός των αμοιβών των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις διάφορες διαδικασίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων και οι χρηματικές αποζημιώσεις θα καταβληθούν, όπως και το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 (ΦΕΚ 1393-Β?) Υπουργικής Απόφασης.

Δευτέρα 19 Δεκ 2011

Παρασκευή 2 Δεκ 2011

Επανακατάταξη εκπαιδευτικών με βάση το νέο μισθολόγιοΑναρτάται εκ νέου η συγκεντρωτική διαπιστωτική πράξη με την επανακατάταξη όλων των εκπαιδευτικών-διοικητικών που ανήκουν στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδος συνοδευόμενη από πίνακα με τη συνολική υπηρεσία των εκπαιδευτικών και τα ΜΚ στο βαθμό τους.

Δείτε σχετικά: