Τρίτη 23 Ιούν 2015

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας με τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:  Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από τις 23-6-2015 έως και τις 25-6-2015.

Τρίτη 16 Ιούν 2015

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ .

Δείτε σχετικά ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρασκευή 22 Μαΐ 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 3η Ιουνίου 2015.
Δείτε σχετικά: 1110.22.05.2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4. Φ.361.22_26_79840_Ε3. ΥΑ

ΟΡΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

εγκύκλιος επιλογής διευθυντών-1

Εγκύκλιος Επιλογης Διευθυντών 2

 

Τετάρτη 17 Δεκ 2014

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας και όλων των σχολικών μονάδων της Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.

Παρασκευή 10 Οκτ 2014

Aξιολογικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων Υπευθύνων (Σ.Σ.Ν.) της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας

Κοινοποιούμε τον αξιολογικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων Υπευθύνων Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας. Ο πίνακας δεν έχει ακόμα ελεγχθεί και επικυρωθεί από τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων.

Τρίτη 7 Οκτ 2014

Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 22/7-10-2014 Πράξη του, μετά την εξέταση των ενστάσεων, γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον οριστικό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας .

Οι υποψήφιοι καλούνται σε προφορική συνέντευξη στα Γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας (Καραβέλα 11), την Πέμπτη 9/10/2014, ώρα 13:00.

Δείτε σχετικά: Οριστικοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υπεύθυνου ΣΣΝ , Οριστικός αξιολογικός Πίνακας κατάταξης υποψηφίων.

Τετάρτη 1 Οκτ 2014

Γνωστοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με την αριθ. 21/1-10-2014 Πράξη του γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Υπεύθυνου Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων (Σ.Σ.Ν.) της Διε-ύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας.

Ο χρόνος υποβολής τυχόν γραπτών αντιρρήσεων (ενστάσεων) κατά του προσωρινού αξιολογικού πί-νακα ορίζεται σε δύο εργάσιμες ημέρες, με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 3-10-2014 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται απευθείας στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: Ανακοίνωση προσωρινού αξιολογικού πίνακα υπεύθυνου ΣΣΝ

Παρασκευή 19 Σεπ 2014

Προκήρυξη για την κάλυψη της θέσης Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Εσπερινού ΕΠΑΛ Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Ο Διευθυντής Δ.Ε. Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του ν. 4283/2014.
  2. Την με αριθμ. 5266/12.9.2014 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντη Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων.
  3. Τον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό Πίνακα επιλογής Διευθυντών 2011.
  4. Την Πράξη 17/16.9.2014 του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας.

επαναπροκηρύσσουμε την κενή θέση του Διευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Λευκάδας μεταξύ των εγγεγραμμένων στον αντίστοιχο αξιολογικό Πίνακα έτους 2011.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014, σχετική αίτηση – δήλωση προτίμησης για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.

Δείτε σχετικά: Προκήρυξη για κάλυψη θέσης Δ-ντή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ