Παρασκευή 26 Φεβ 2016

Ανακοίνωση Πινάκων υποψηφίων για θέση Διευθυντή/ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων: 1_1_PINAKAS_2016

Πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών: 2_1_PINAKAS_2016

(Δείτε τη σχετική προηγούμενη ανάρτηση εδώ)

Τρίτη 23 Φεβ 2016

Ανακοίνωση Πινάκων υποψηφίων για θέση Διευθυντή/ντριας Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (ως συμβούλιο επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων) ανακοινώνει

1. τον Πίνακα δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων: 1_1_PINAKAS_2016
2. τον Πίνακα μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτικών: 2_1_PINAKAS_2016
3. τον Πίνακα εκλογέων: PINAKAS_EKLOGEWN και
4. το χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής: XRONODIAGRAMMA

για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/ντριας του Γυμνασίου με Λ.Τ. Μεγανησίου Λευκάδας.

Είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων (επισυνάπτεται έντυπο ένστασης) προς το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 26/2/2016 και ώρα 13:00.

 

Παρασκευή 12 Φεβ 2016

Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενής θέσης Διευθυντή/-ντριας του Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας

Σας κοινοποιούμε Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Διευθυντή/-ντριας του Γυμνασίου με Λυκειακές τάξεις Μεγανησίου Λευκάδας:

505 12-2-2016 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΤ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

Συνημμένα η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης:

4.-Φ.361.22_26_79840_Ε3.-ΥΑ

ΟΡΘΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

 

Παρασκευή 5 Φεβ 2016

Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας

Σας κοινοποιούμε Προκήρυξη για πλήρωση θέσης Προϊσταμένου εκπ/κών θεμάτων της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας :

Προκήρυξη_416_5_2_2016

Συνημμένα η Υπουργική Απόφαση καθορισμού της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και επιλογής και υποδείγματα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης:

Synhmmena_416

Δευτέρα 11 Ιαν 2016

Αποτελέσματα εκλογών υποψηφίων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Κοινοποιούμε τα αποτελέσματα εκλογών των υποψηφίων Διευθυντών Β/θμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.

 

Ψήφοι Ποσοστό Αναγωγή σε μόρια
ΕΚΛΟΓΕΙΣ 19
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 19 100%
ΕΓΚΥΡΑ 17 89,47%
ΑΚΥΡΑ 2 10,53%
ΛΕΥΚΑ 3 17,65%
ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 14 82,35% 9,88

 

Παρασκευή 26 Ιούν 2015

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 187/Α/30-09-1985).
  2. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α/19-5-2010).
  3. Τις διατάξεις των άρθρων του κεφαλαίου Γ’ του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α/14-05-2015).
  4. Την αριθμ. Φ.361.22/52/99664/Ε3/23-06-2015 (ΑΔΑ: 6ΤΕΔ465ΦΘ3-Ε0Υ) εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Προκηρύσσουμε

την πλήρωση των θέσεων υποδιευθυντών όλων των τύπων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας, με θητεία έως 31-07-2017, και προσκαλούμε τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα νόμιμα προσόντα που αναφέρονται στις παραπάνω διατάξεις και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου ανήκουν οργανικά, από την Παρασκευή 26-06-2015 μέχρι τη Δευτέρα 29-06-2015.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  • 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • Μουσικό Σχολείο Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή)
  • 1ο ΕΠΑΛ Λευκάδας (Μια (1) θέση υποδιευθυντή).

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29-06-2015. Επισημαίνουμε επίσης την ανάγκη προσεκτικής μελέτης και απαρέγκλιτης τήρησης των ρυθμίσεων του ν. 4327/2015, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στη διαδικασία επιλογής.

Τρίτη 23 Ιούν 2015

Ανακοίνωση τελικού πίνακα μοριοδότησης εκπαιδευτικών Δ.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας με τη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών για πλήρωση θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας:  Τελικός Πίνακας Μοριοδότησης.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ενστάσεις στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από τις 23-6-2015 έως και τις 25-6-2015.

Τρίτη 16 Ιούν 2015

Οριστικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών Δ.Ε. και Π.Ε., υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων Ν. Λευκάδας

Ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι πίνακες μοριοδότησης των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ .

Δείτε σχετικά ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Παρασκευή 22 Μαΐ 2015

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, από την 28η Μαΐου 2015 έως και την 3η Ιουνίου 2015.
Δείτε σχετικά: 1110.22.05.2015. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

4. Φ.361.22_26_79840_Ε3. ΥΑ

ΟΡΘΗ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

εγκύκλιος επιλογής διευθυντών-1

Εγκύκλιος Επιλογης Διευθυντών 2

 

Τετάρτη 17 Δεκ 2014

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας προκηρύσσει την προσωρινή κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2014-15.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου Νυδριού Λευκάδας και όλων των σχολικών μονάδων της Λευκάδας να υποβάλουν σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, ώρα 12:00.

Επισυνάπτεται η σχετική Προκήρυξη.