Πέμπτη 26 Σεπ 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Υποδιευθυντή στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης Λευκάδας. Οι αιτήσεις συνοδεύονται από φάκελο στον οποίο εμπεριέχονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών προσόντων των υποψηφίων.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο

Συνημμένα: Αίτηση υποψηφιότητας, υπεύθυνη δήλωση

Τετάρτη 6 Μαρ 2019

Πέμπτη 28 Φεβ 2019

Οριστικός πίνακας μοριοδότησης Υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας την Τρίτη 05/03/2019 και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.

Παρασκευή 22 Φεβ 2019

Οριστικός πίνακας μοριοδότησης Υποψηφίων Υπευθ. ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με την οριστική μοριοδότηση των υποψηφίων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας.

Καλούνται οι υποψήφιοι σε προφορική συνέντευξη από το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας την Τετάρτη 27/2/2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.

Τρίτη 19 Φεβ 2019

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα με τα μόρια των υποψηφίων ΕΚΦΕ ΔΔΕ Λευκάδας.

Περίοδος ενστάσεων από 20/02/2019 μέχρι και 22/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.

Πέμπτη 14 Φεβ 2019

Πίνακας Μοριοδότησης Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ Λευκάδας

Μπορείτε να δείτε τον πίνακα μοριοδότησης των Υποψήφιων Υπεύθυνων ΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ .

Περίοδος κατάθεσης ενστάσεων από Παρασκευή 15/02/2019 έως και Τρίτη 19/02/2019.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.lef.sch.gr.