Δευτέρα 25 Ιαν 2016

Ανακοίνωση Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2015-2016.

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2015-2016», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:

α) από περιοχή σε περιοχή

β) σε Μουσικά Σχολεία

γ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και

δ) σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ

με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Σας ενημερώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 25-01-2016 έως και 29-01-2016 στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά:

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2015-2016.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωσης θέσης 2015-2016 .

Κοινοποιούμε τους   Πίνακες αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης  με τα στοιχεία των αιτούμενων οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών μας, προς ενημέρωση τους.

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Πέμπτη 9 Ιούλ 2015

Πίνακες αιτήσεων Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας 2015

Κοινοποιούμε τους επικαιροποιημένους πίνακες με την  Αναλυτική Κατάσταση Μορίων Μετατεθεμένων Εκπαιδευτικών (εισερχόμενων) από περιοχή σε περιοχή   και τον Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 09-7-2015 των εκπαιδευτικών μας.
Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Δευτέρα 15 Δεκ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 11315/Γ.Υ./31-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2014-2015», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:
α) από περιοχή σε περιοχή και
β) σε Μουσικά Σχολεία
με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 15-12-2014 έως και 31-12-2014.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Μουσικων σχολείων 2014-2015

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015

Δευτέρα 11 Αυγ 2014

Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 12/2014 πρακτικό του,

α) αποφάσισε, ότι:

 1. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ03,  Σταματέλου Ακριβή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας  κατόπιν αίτησής της.
 2. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05, Κονιδάρη Βικτωρία ? Χρυσούλα του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της ως ανήκουσα στην 1η ομάδα Σχολείων της ΔΔΕ Λευκάδας.
 3. ΟΙ υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01, Μίγγα Αναστασία και του κλάδου ΠΕ06  Γαζή Θεοδώρα του ΓΕ.Λ Νυδριού παραμένουν κατόπιν αίτησής τους ως υπεράριθμες  στο Σχολείο τους ( ΓΕ.Λ Νυδριού).

β) καλεί

 • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
 • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
 • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό,(δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ06) να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ώρα 11:00.

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Σημαντική διευκρίνιση: Οι εκπαιδευτικοί  των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

Δείτε σχετικά:

Παρασκευή 1 Αυγ 2014

Χαρακτηρισμός Ονομαστικά Υπεράριθμων

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2014 πρακτικό του χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους: 

 1. Αναγνωστοπούλου Ελευθερία, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 2. Αναγνώστου Σουλτάνα, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 3. Βρεττός Ρήγας,  κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 4. Γαζή Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ06, του ΓΕ.Λ. Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα
 5. Ιωακειμίδης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 6. Καλογερής Σταύρος, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως  τοποθετηθείς εκ των τελευταίων.
 7. Κονιδάρη Βικτωρία Χρυσούλα,  κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της.
 8. Λιβιτσάνος Μιχαήλ,  κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 9. Λιόντος Θεόφιλος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 10. Μίγγα Αναστασία,  κλάδου ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 11. Ξηρομερίτη Ουρανία,  κλάδου ΠΕ12.10, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 12. Οικονόμου Ελένη, κλάδου ΠΕ 12.05, του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 13. Ροντογιάννης Διονύσιος, κλάδου ΠΕ13, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 14. Σταματέλου Ακριβή, κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της ως έχουσα τα περισσότερα μόρια.
 15. Σταύρακας Νικόλαος,  κλάδου ΠΕ08, του Γυμνασίου Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 16. Ταταράκη Μαρία, κλάδου ΠΕ17.06, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 17. Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 18. Τσόδουλου Μαρία, κλάδου ΠΕ11, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 19. Φελούκα Βασιλική, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Δευτέρα 11/8/2014, ώρα 11:00 πμ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά:

Πέμπτη 31 Ιούλ 2014

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση για τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04

Διευκρινίζεται ότι τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04 είναι στις ειδικότητες:

 • Το οργανικό κενό στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.05 (Γεωλόγου)
 • Το οργανικό κενό στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικού)

Επισυνάπτεται πίνακας με τις διευκρινίσεις.

Τρίτη 29 Ιούλ 2014

Ανακοίνωση για Οργανικά Κενά – Υπεραριθμίες

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 10/2014 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους στους οποίους διαπιστώθηκε υπεραριθμία, να δηλώσουν στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96, έως και την Παρασκευή 01-8-2014 και ώρα 11:30.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντριες-Δ/ντες να ενημερώσουν υπεύθυνα όλους τους εκπαιδευτικούς, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο τους.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση υπεραριθμίας, θετική ή αρνητική, είναι υποχρεωτική για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και απαραίτητη για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας των τοποθετήσεων. Η υποβολή της μπορεί να γίνει κάθε πρόσφορο μέσο (σε περίπτωση αποστολής email θα πρέπει να υπάρχει υπογραφή του ενδιαφερομένου).

Δείτε σχετικά:

Παρασκευή 25 Ιούλ 2014

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν από περιοχή σε περιοχή

Με το με  αρ. πρωτ. 117551/Δ2/24-07-2014 έγγραφο του, το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί ότι για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. – See more at: http://dide.flo.sch.gr/web/?p=6124#sthash.vAlUn8Cj.dpuf
Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατέθηκαν με την αριθμ. 116138/Δ2/23-07-2014 Υπουργική Απόφαση «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2014», παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά. – See more at: http://dide.flo.sch.gr/web/?p=6124#sthash.vAlUn8Cj.dpuf