Τετάρτη 29 Μαρ 2017

Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Μετά τη μη υποβολή γραπτών ενστάσεων αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, ανακοινώνονται από την Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας οι Τελικοί Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Μουσικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και σε σχολεία Διαπολιτισμικης Εκπαίδευσης Δ.Ε., καθώς και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

 

Παρασκευή 17 Μαρ 2017

Ανακοίνωση πινάκων αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Ανακοινώνονται από την Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας οι Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Μουσικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και σε σχολεία Διαπολιτισμικης Εκπαίδευσης Δ.Ε., καθώς και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια στον Πίνακα αιτήσεων για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και της συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από τη Δευτέρα 20/3/2017 έως και την Τετάρτη 22/3/2017, στη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας.

Τρίτη 14 Μαρ 2017

Νέες ημερομηνίες ανακοίνωσης πινάκων, υποβολής ενστάσεων και διόρθωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι νέες ημερομηνίες ανακοίνωσης πινάκων, υποβολής ενστάσεων και διόρθωσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή καθορίζονται ως εξής:

α) Στις 17-3-2017 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

β) Από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

γ) Από 27-03-2017 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δευτέρα 25 Ιαν 2016

Ανακοίνωση Πινάκων αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών 2015-2016.

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 200986/Ε2/09-12-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2015-2016», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:

α) από περιοχή σε περιοχή

β) σε Μουσικά Σχολεία

γ) σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και

δ) σε ΣΜΕΑ και ΚΕΔΔΥ

με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου σας.

Σας ενημερώνουμε πως οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις από 25-01-2016 έως και 29-01-2016 στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά:

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή 2015-2016.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε Μουσικά Σχολεία 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 2015-2016

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωσης θέσης 2015-2016 .

Κοινοποιούμε τους   Πίνακες αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης  με τα στοιχεία των αιτούμενων οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών μας, προς ενημέρωση τους.

Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Πέμπτη 9 Ιούλ 2015

Πίνακες αιτήσεων Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών ΔΔΕ Λευκάδας 2015

Κοινοποιούμε τους επικαιροποιημένους πίνακες με την  Αναλυτική Κατάσταση Μορίων Μετατεθεμένων Εκπαιδευτικών (εισερχόμενων) από περιοχή σε περιοχή   και τον Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 09-7-2015 των εκπαιδευτικών μας.
Σημειώνεται πως στα αναγραφόμενα μόρια δεν περιλαμβάνονται τα μόρια της εντοπιότητας και συνυπηρέτησης, τα οποία θα προστεθούν σε επόμενο στάδιο (κατά την καταχώριση των προτιμήσεων).

Δευτέρα 15 Δεκ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014-2015

Σύμφωνα με την υπ? αρ. πρωτ. 11315/Γ.Υ./31-10-2014 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σχολικού έτους 2014-2015», σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών:
α) από περιοχή σε περιοχή και
β) σε Μουσικά Σχολεία
με τη φροντίδα να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου σας.
Σας ενημερώνουμε πως θα υποβάλλονται ενστάσεις στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας από 15-12-2014 έως και 31-12-2014.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης Μουσικων σχολείων 2014-2015

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2014-2015

Δευτέρα 11 Αυγ 2014

Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών κενών

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 12/2014 πρακτικό του,

α) αποφάσισε, ότι:

 1. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ03,  Σταματέλου Ακριβή του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας  κατόπιν αίτησής της.
 2. Η υπεράριθμη εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ05, Κονιδάρη Βικτωρία ? Χρυσούλα του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας μετατίθεται για ρύθμιση της υπεραριθμίας της στο 1ο Γυμνάσιο Λευκάδας, κατόπιν αίτησής της ως ανήκουσα στην 1η ομάδα Σχολείων της ΔΔΕ Λευκάδας.
 3. ΟΙ υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ01, Μίγγα Αναστασία και του κλάδου ΠΕ06  Γαζή Θεοδώρα του ΓΕ.Λ Νυδριού παραμένουν κατόπιν αίτησής τους ως υπεράριθμες  στο Σχολείο τους ( ΓΕ.Λ Νυδριού).

β) καλεί

 • τους μετατεθέντες στο νομό Λευκάδας,
 • όλους τους προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,
 • τους αιτούντες βελτίωση θέσης,

εκπαιδευτικούς στους κλάδους των οποίων υφίσταται οργανικό κενό,(δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ06) να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση έως και την Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 ώρα 11:00.

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στη Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να σταλεί με FAX στο 2645021731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Σημαντική διευκρίνιση: Οι εκπαιδευτικοί  των κλάδων στους οποίους υφίσταται οργανικό κενό μπορούν να δηλώσουν και σχολικές μονάδες που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει οργανικό κενό αλλά ενδεχομένως να προκύψει από βελτίωση.

Δείτε σχετικά:

Παρασκευή 1 Αυγ 2014

Χαρακτηρισμός Ονομαστικά Υπεράριθμων

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με το 11/2014 πρακτικό του χαρακτηρίζει  ονομαστικά ως υπεράριθμους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους: 

 1. Αναγνωστοπούλου Ελευθερία, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 2. Αναγνώστου Σουλτάνα, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 3. Βρεττός Ρήγας,  κλάδου ΠΕ11, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς με τα λιγότερα μόρια.
 4. Γαζή Θεοδώρα, κλάδου ΠΕ06, του ΓΕ.Λ. Νυδριού, ως η τελευταία τοποθετηθείσα
 5. Ιωακειμίδης Γεώργιος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 6. Καλογερής Σταύρος, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως  τοποθετηθείς εκ των τελευταίων.
 7. Κονιδάρη Βικτωρία Χρυσούλα,  κλάδου ΠΕ05, του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της.
 8. Λιβιτσάνος Μιχαήλ,  κλάδου ΠΕ19, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 9. Λιόντος Θεόφιλος, κλάδου ΠΕ11, του Γυμνασίου με ΛΤ Μεγανησίου, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 10. Μίγγα Αναστασία,  κλάδου ΠΕ01, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 11. Ξηρομερίτη Ουρανία,  κλάδου ΠΕ12.10, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 12. Οικονόμου Ελένη, κλάδου ΠΕ 12.05, του 1ου ΓΕ.Λ. Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 13. Ροντογιάννης Διονύσιος, κλάδου ΠΕ13, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 14. Σταματέλου Ακριβή, κλάδου ΠΕ03, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, κατόπιν αίτησης της ως έχουσα τα περισσότερα μόρια.
 15. Σταύρακας Νικόλαος,  κλάδου ΠΕ08, του Γυμνασίου Νυδρίου Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 16. Ταταράκη Μαρία, κλάδου ΠΕ17.06, του 1ου ΕΠΑ.Λ.  Λευκάδας, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 17. Τριαντάφυλλο Αλέξανδρο, κλάδου ΠΕ17.02, του 1ου ΕΠΑΛ Λευκάδας, ως ο τελευταίος τοποθετηθείς.
 18. Τσόδουλου Μαρία, κλάδου ΠΕ11, του ΓΕ.Λ. Νυδρίου, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.
 19. Φελούκα Βασιλική, κλάδου ΠΕ05, του Γυμνασίου με ΛΤ Καρυάς, ως η τελευταία τοποθετηθείσα.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ05 και ΠΕ06) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, τα κενά του συνημμένου πίνακα. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως τη Δευτέρα 11/8/2014, ώρα 11:00 πμ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Δείτε σχετικά:

Πέμπτη 31 Ιούλ 2014

Ανακοίνωση – Διευκρίνιση για τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04

Διευκρινίζεται ότι τα οργανικά κενά στον κλάδο ΠΕ04 είναι στις ειδικότητες:

 • Το οργανικό κενό στο 2ο Γυμνάσιο Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.05 (Γεωλόγου)
 • Το οργανικό κενό στο 1ο ΕΠΑ.Λ Λευκάδας στην ειδικότητα ΠΕ04.01 (Φυσικού)

Επισυνάπτεται πίνακας με τις διευκρινίσεις.