Τετάρτη 27 Αυγ 2014

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. Φδ.5/5148/13.08.2014 (ΑΔΑ: Ω0ΑΧ4691ΟΗ-147) έγγραφο του, με θέμα «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)………..», ανακοίνωσε ότι , προτίθεται να προβεί σε μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Υπουργεία ή άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων και πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις, όπως αυτές αναφέρονται στην ανωτέρω ανακοίνωση, θα πρέπει να κοινοποιήσουν την αίτησή τους στις Δ/νσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων στους οποίους υπάγονται οργανικά και προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. στην αρμόδια εποπτεύουσα Δ/νση του Υπουργείου ΠΑΙ.Θ..

Δείτε σχετικα: ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

Τρίτη 2 Ιούλ 2013

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,  καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να μεταταχθούν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση μετάταξης προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν οργανικά, από 28/6/2013 έως και 5/7/2013.

Δείτε σχετικά: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης