Πέμπτη 16 Ιούλ 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. & Ν.Γ. καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 15-7-2015 έως 21-7-2015

Δείτε σχετικά: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΣΔΕ-3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ 13 ΣΤΗΝ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου καλεί τους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ13, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου , για τρία (3) έτη, να υποβάλλουν σχετική αίτηση από 16-07-2015 μέχρι και 24-07-2015 στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ανήκουν οργανικά.

Δείτε σχετικά: 7Ξ29465ΦΘ3-Γ6Α-3

Πέμπτη 9 Ιούλ 2015

Πρόσκληση εκπαιδευτικών των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν

i) σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2015-2016, και,
ii) σε Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και Σχολεία της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016

να υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 έως και 15/7/2015.

Δείτε σχετικα: ΕΝΙΑΙΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 2015-ΥΑ,

Έντυπο αίτησης απόσπασης Εκπ-κών ΕΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ 2015,

Έντυπο αίτησης απόσπασης Εκπ-κών ΔΕ σε ΙΣΔΕ 2015,

Έντυπο αίτησης απόσπασης Εκπ-κών ΕΕ σε ΣΧΟΛΕΙΑ_ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ_ΑΕΑ 2015

Δευτέρα 6 Ιούλ 2015

Παρασκευή 19 Σεπ 2014

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ19-ΠΕ20 για απόσπαση στη Διεύθυνση Π.Ε. Λευκάδας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ19-20  να δηλώσουν εάν επιθυμούν ή όχι να αποσπασθούν εξ’ ολοκλήρου ή μερικά και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015 στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, προκειμένου να καλυφθούν τα παρακάτω λειτουργικά κενά σε δημοτικά σχολεία:

  • Ένα κενό σε ΕΑΕΠ (Δ.Σ. Νυδρίου ή 1ο Δ.Σ. Λευκάδας ή 4ο Δ.Σ. Λευκάδας).
  • Ένα κενό σε ολοήμερα Δημοτικά (2ο Δ.Σ. Λευκάδας, 3ο Δ.Σ. Λευκάδας, Δ.Σ. Λυγιάς, Δ.Σ. Σφακιωτών, Δ.Σ. Βασιλικής, Δ.Σ. Μαραντοχωρίου).

Η δήλωση θα κατατεθεί στο σχολείο που ανήκει οργανικά ή προσωρινά ο εκπαιδευτικός έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 11:00.

Διευκρινίζουμε ότι η δήλωση εκφράζει είτε επιθυμία απόσπασης είτε επιθυμία μη απόσπασης.

Οι Διευθυντές των σχολείων:

α) να ενημερώσουν ενυπόγραφα τους εκπαιδευτικούς του σχολείου τους και τηλεφωνικά αυτούς που απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο

β) να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο έως και την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 12:00 και

γ) να αποστείλουν τις αιτήσεις απόσπασης  που κατατέθηκαν στο σχολείο τους με διαβιβαστικό.

Δευτέρα 21 Ιούλ 2014

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. Φ.821/1286Π/101503/Ζ1/1-7-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό και προκειμένου να καλυφθούν κενά στις εκπαιδευτικές μονάδες του Συντονιστικού Γραφείου Εκπαίδευσης Μονάχου, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Δ/θμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων, με άριστη γνώση (Γ2/C2) ή πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) της γερμανικής γλώσσας, επιθυμούν να αποσπαστούν για το σχολικό έτος 2014-2015, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12 (01, 02, 04, 07, 08, 11)
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17 (01, 02, 05, 06, 07)

Δείτε σχετικά: Συμπληρωματική Πρόσκληση ΠΕ17_ΠΕ12

Τετάρτη 2 Ιούλ 2014

Πρόσκληση για την κάλυψη θέσεων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση για την πλήρωση θέσεων με επιλογή, προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών κατά το σχολικό έτος 2014-2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στη διαδικασία επιλογής εντός αποκλειστικής προθεσμίας η οποία άρχεται από 1 Ιουλίου ημέρα Τρίτη και λήγει 10 Ιουλίου 2014 ημέρα Πέμπτη.

Δείτε σχετικά:

Τετάρτη 23 Οκτ 2013

Συμπληρωματική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό σχ. έτους 2013-2014

Σε συνέχεια των με αριθμ. Φ.821/819Π/58713/Ζ1/26-04-2013 και Φ.821/1135Π/71769/Ζ1/27-05-2013 Προσκλήσεων και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω κλάδων επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2013-2014 και 2014 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr.

  • ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02 ( Αρμενία,Ουζμπεκιστάν, Ουκρανία, Τυνησία)
  • ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03 (Αίγυπτο, Βερολίνο, Μόναχο, Ντύσελντορφ)
  • ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04 (Αίγυπτο)
  • ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ60 (Κατάρ)
  • ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ70 (Αιθιοπία, Ιορδανία, Ισραήλ, Ν. Αφρική, Ρωσία, Τυνησία)

Δείτε σχετικά: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014