Παρασκευή 19 Μαΐ 2017

Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λευκάδας με τη 11η /2017 Πράξη του, χαρακτηρίζει ονομαστικά ως υπεράριθμους εκπαιδευτικούς της αρμοδιότητάς του οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε σχολεία στα οποία διαπιστώθηκε υπεραριθμία του κλάδου τους. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, στους κλάδους των οποίων δεν υπάρχει οργανικό κενό, παραμένουν ως υπεράριθμοι στο σχολείο οργανικής τους θέσης.

Οι υπόλοιποι χαρακτηρισθέντες ως υπεράριθμοι (δηλ. του κλάδου ΠΕ19-20) έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν, συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους, το κενό του 2ου Γυμνασίου Λευκάδας. Το συμβούλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς αυτούς να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας έως την Τρίτη 23/5/2017, και ώρα 12:30 μ.μ.

Η δήλωση θα κατατεθεί στη ΔΔΕ Λευκάδας ή θα σταλεί με FAX στο 26450 21731 στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

Στην περίπτωση αποστολής της δήλωσης με FAX οι ενδιαφερόμενοι θα επικοινωνούν για επιβεβαίωση της παραλαβής της στο τηλέφωνο 2645021729.

Επισυναπτόμενα: έντυπο δήλωσης προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας και Πίνακας με τις Ομάδες σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας.

 

 

 

Τετάρτη 17 Μαΐ 2017

Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας στην υπ. αριθ. 10/16.5.2017 συνεδρίαση καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού μετά τις μεταθέσεις και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες να δηλώσουν στη ΔΔΕ Λευκάδας, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, ώρα 12:30 μ.μ., αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Στη συνέχεια:

1. Την Παρασκευή 19/5/2017, ώρα 13:00, θα γίνει από το συμβούλιο ο χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και θα δοθεί σε αυτούς τετραήμερη προθεσμία (έως την Τρίτη 23/5/2017, ώρα 12:30 μ.μ) για να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

2. Την Τρίτη 23/5/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι δηλώσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη οργανικών κενών και θα γίνει αναμόρφωση του Πίνακα οργανικών κενών που θα απομείνουν μετά την παραπάνω διαδικασία. Στη συνέχεια θα δοθεί εξαήμερη προθεσμία (έως την Δευτέρα 29/5/2017, ώρα 12:30 μ.μ.) στους εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών:

  • προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας,
  • τους αιτούμενους βελτίωση θέσης και
  • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας,

να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση – οριστική τοποθέτηση.

3. Την Δευτέρα 29/5/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι παραπάνω δηλώσεις για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά και θα δοθεί προθεσμία έως την Πέμπτη 1/6/2017, ώρα 12:30 μ.μ. για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης που αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου.

4. Την Πέμπτη 1/6/2017, ώρα 13:00, θα εξετασθούν οι πιθανές αιτήσεις επανεξέτασης και θα γίνει οριστικοποίηση των αποφάσεων των τοποθετήσεων.

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας με το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας : 26450 21729

Φαξ : 26450 21731

Ε-Mail : mail@dide.lef.sch.gr

 

Παρασκευή 12 Μαΐ 2017

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρου του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου Μαΐου 2017 (σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ).

Πέμπτη 11 Μαΐ 2017

Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 μέχρι και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2016-2017) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν αίτηση – δήλωση στο Λύκειό τους από τις 21 Φεβρουαρίου έως και τις 10 Μαρτίου 2017 για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α στις προαναφερόμενες ημερομηνίες, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση – δήλωση δεν ήταν δεσμευτική.

Όσοι απόφοιτοι διεκδικούν την εισαγωγή τους στα ΤΕΦΑΑ με τη διαδικασία του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες. Οι υποψήφιοι αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ή δικαίωμα να εξεταστούν ξανά στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ.

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:

α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες

β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα και βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές μπορούν να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :

Διεύθυνση Α’ Αθήνας,

Διεύθυνση Β’ Αθήνας,

Διεύθυνση Γ’ Αθήνας,

Διεύθυνση Δ’ Αθήνας,

Διεύθυνση Πειραιά,

Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,

Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),

Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),

Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),

Διεύθυνση Ηρακλείου,

Διεύθυνση Ιωαννίνων,

Διεύθυνση Ανατολικής Θεσσαλονίκης,

Διεύθυνση Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διεύθυνση Καβάλας,

Διεύθυνση Κοζάνης

Διεύθυνση Λάρισας και

Διεύθυνση Τρικάλων.

Σημειώνεται ότι η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο) περιλαμβάνεται στα τέσσερα (4) αγωνίσματα από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέγουν τρία για εξέταση. Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ.

Λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.

Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ που εξετάζονται στις 20 και 21 Ιουνίου και οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 22 μέχρι και 30 Ιουνίου 2017, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασής τους, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή, η οποία και οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης.

Πέμπτη 4 Μαΐ 2017

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος των ΑΣΕΙ & ΑΣΣΥ ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η εγκύκλιος δεν θα διακινηθεί σε έντυπη μορφή και επομένως οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τον τρόπο υποβολής της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους. Στην ως άνω ιστοσελίδα θα υπάρχει ενημέρωση σχετική με θέματα της προκήρυξης όπως η διαδικασία συμπλήρωσης της Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης που θα γίνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ και λοιπά.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 19 Μαΐου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Παρασκευή 28 Απρ 2017

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ-ΕΒΠ 2017-2018

Επισυνάπτεται το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης με τη σχετική τροποποιητική Υπουργική Απόφαση: 1431_b_2017 προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.

Τετάρτη 5 Απρ 2017

Εισήγηση για κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες μετάθεσης – μοριοδότηση και επανακαθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων

(απόσπασμα από την Πράξη 7/30-3-2017 του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, Θέμα 1ο)


Α. Πρόταση αναμοριοδότησης σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

1. Τα σχολεία στην περιφέρεια του Νομού έχουν έδρα σε μικρά χωριά και εξυπηρετούν δίκτυο μικρών χωριών. Βρίσκονται σε περιοχές με διαρκώς μειούμενο πληθυσμό με δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και χωρίς κανένα κίνητρο για διαμονή στις έδρες των σχολείων. Το δύσκολο οδικό δίκτυο και τα μη τακτικά δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς καθιστούν δύσκολη την καθημερινή μετακίνηση των εκπαιδευτικών στην έδρα του νομού, ειδικά από και προς τα σχολεία της Καρυάς και της Βασιλικής, κι ακόμα πιο δύσκολη τη μετακίνηση από και προς το Μεγανήσι.

2. Η Λευκάδα ως πρωτεύουσα νομού, έχει πολύ μικρό πληθυσμό, ανήκει σε νησιωτική περιοχή με ιδιαίτερες συνθήκες και υψηλό κόστος διαβίωσης εκπαιδευτικών, όπως και όλων των κατοίκων. Απέχει πολύ από πόλεις που προσφέρουν τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη, πανεπιστήμια, κέντρα επιμόρφωσης κλπ. Τα παραπάνω αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς σε πολυέξοδα και πολύωρα ταξίδια, ακόμα και για την απαραίτητη για το λειτούργημα τους, την επιμόρφωσή, δεδομένου ότι η περιοχή μας δεν προσφέρει ή προσφέρει ελάχιστες δυνατότητες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

3. Η σύνδεση της συνέχισης λειτουργίας των σχολείων με τα μόρια κατάταξης συνθηκών διαβίωσης των εκπαιδευτικών είναι δεσμευτική για το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας και στην πρόταση μοριοδότησης των σχολείων που κατατίθεται. Θέτει φραγμούς στη μόρφωση και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το κλείσιμο σχολείων. Θα αναγκάσει μαθητές απομακρυσμένων χωριών της Λευκάδας, είτε να διακόψουν τη φοίτηση, είτε στην καλύτερη περίπτωση θα οδηγήσει οικογένειες σε εσωτερική μετανάστευση.

Συγκεκριμένα:

• Το Γυμνάσιο Καρυάς βρίσκεται σε 500 μέτρα υψόμετρο και φιλοξενεί μαθητές από 13 χωριά της ευρύτερης ορεινής περιοχής, με μεγαλύτερα υψόμετρα και αποστάσεις πάνω από 20 χιλιόμετρα, δύσκολα προσβάσιμα καθώς το οδικό δίκτυο είναι άκρως επικίνδυνο, όπως αποδεικνύεται από έγγραφα της Tροχαίας και της Δημοτικής Αρχής.

• Τα Γυμνάσια της Βασιλικής και του Μεγανησίου είναι ήδη χαρακτηρισμένα δυσπρόσιτα σχολεία με ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, καθώς το πρώτο είναι αρκετά απομακρυσμένο από το Κέντρο με επίσης δύσκολο οδικό δίκτυο 40 χιλιομέτρων, το δε Γ/σιο Μεγανησίου έχει ως απομονωμένο νησί ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα και στα 5 κριτήρια που θέτει η εγκύκλιος.

• Για τα μοναδικά ΕΠΑΛ (1 ημερήσιο & 1 εσπερινό), οι προϋποθέσεις λειτουργίας που βάζουν οι εγκύκλιοι για τα τμήματα, τους τομείς και τις ειδικότητες που έχουμε -μία για κάθε τομέα-, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια τους μαθητές των ΕΠΑΛ στην έξοδο από τη μορφωτική διαδικασία ή την αναγκαστική μετακίνησή τους σε άλλους νομούς.

• Τέλος, η σεισμικότητα του νησιού επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις συνθήκες διαβίωσης και τις μετακινήσεις στα σχολεία του νομού μας.

Με βάση τα παραπάνω το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας εισηγείται την εξής μοριοδότηση:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΡΙΑ
ΛΕΥΚΑΔΑ 4
ΝΥΔΡΙ 6
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9
ΜΕΓΑΝΗΣΙ 10
ΚΑΡΥΑ 8

 

Β. Πρόταση καθορισμού δυσπρόσιτων σχολείων ΠΥΣΔΕ Λευκάδας

Με βάση το ΦΕΚ 599 τ.Β’/16-5-2002 δυσπρόσιτα σχολεία στο νομό Λευκάδας είναι δύο :

1. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Βασιλικής και
2. Γυμνάσιο με Λυκ. Τάξεις Μεγανησίου

Επειδή δεν έχει αλλάξει ή βελτιωθεί η κατάσταση τους σχετικά με το δυσπρόσιτο και την συγκοινωνιακή σύνδεσή τους με το κέντρο, το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας προτείνει την συνέχιση του ίδιου καθεστώτος.

Δευτέρα 3 Απρ 2017

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία παραίτησης και συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2016-2017

Σχετικά με την διαδικασία συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2016-2017, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Ως προς τις αιτήσεις παραίτησης, επισημαίνουμε ότι μετά τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄/11-05-2016) με θέμα: «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 33, ορίζεται ότι:

α. Παραίτηση: «…Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου».

Οι αιτήσεις για φέτος – σύμφωνα με το παραπάνω – θα υποβληθούν το χρονικό διάστημα από 01/04/2017 έως 10/04/2017. Δικαίωμα ανάκλησης μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης παραίτησης.

β. Παραίτηση για λόγους υγείας και σοβαρούς οικογενειακούς λόγους (Ν.4186/2013 παρ.20, ΦΕΚ 193/Α/17-09-2013): «…Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.»

2. Σχετικά με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών για σωματική ή πνευματική ανικανότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 3528/2007, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στην υπηρεσία μας, γνωμάτευσης από Δευτεροβάθμια ή Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, η οποία θα χαρακτηρίζει το νόσημα ως μη ιάσιμο και τον εκπαιδευτικό μη ικανό προς εργασία. Προσοχή: Γι’ αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν διαφορετικές προϋποθέσεις όσον αφορά στο δικαίωμα σύνταξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. γ΄του Π.Δ. 169/2007 -Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, «τακτικός δημόσιος υπάλληλος δικαιούται σε ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία». Ως εκ τούτου, η εν λόγω απόλυση έχει διαφορετικές συνέπειες από αυτές της περίπτωσης παραίτησης για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, (βλ. παράγρ. 1β).

3. Πριν από την υποβολή αίτησης παραίτησης, εάν το επιθυμείτε, σκόπιμο είναι να επισκέπτεσθε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να ενημερώνεσθε για το αν θεμελιώνετε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και συντάξιμη ηλικία, καθώς και ως προς το αν δικαιούσθε πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. Για τον λόγο αυτό, παρακαλείσθε να υποβάλλετε αίτηση στην υπηρεσία μας, για χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωσης αποδοχών.

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Λ.Κ. δέχεται το κοινό για παροχή πληροφοριών σε εξειδικευμένα ζητήματα, κάθε Παρασκευή 11.00-15.00 στον Α΄ όροφο, Κάνιγγος 29, Αθήνα.

4. Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση ενημερωθείτε εδώ. Επισυνάπτεται επίσης υπόδειγμα αίτησης παραίτησης.

Αίτηση για απονομή σύνταξης καθώς και της υποχρεωτικής Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρώνονται σε 6 αντίγραφα το καθένα με ιδιόχειρη υπογραφή) που συνοδεύει το Δελτίο Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλου (Δ.Α.Υ.Κ.), θα βρείτε σε επόμενη ανακοίνωση.

Κάποια έγγραφα, όπως Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α΄, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις δανείων που δεν έχουν εξοφληθεί, πιθανόν υπάρχουν στο προσωπικό μητρώο του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, καλό θα ήταν να ενημερώνετε τη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας για ό,τι έχετε στα χέρια σας, πέραν των εγγράφων που υπάρχουν στους ατομικούς σας φακέλους. Σημειώνεται ότι όσοι από τους εκπαιδευτικούς, έχουν ασκήσει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης (Δ/ντες, Υπ/ντες, Προϊστ/νοι) πάνω από 2 (δύο) έτη, παρακαλούνται να ενημερώνουν τη Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας.

Πέμπτη 30 Μαρ 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Λ.Τ. Καρυάς στα Ιωάννινα (Παρασκευή 28/4/2017)

Πληροφορίες σχετικά στο συνημμένο έγγραφο του Γυμνασίου Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου 2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου & Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας.

Τετάρτη 29 Μαρ 2017

Ανακοίνωση τελικών πινάκων αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση, βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση

Μετά τη μη υποβολή γραπτών ενστάσεων αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας, ανακοινώνονται από την Διεύθυνση ΔΕ Λευκάδας οι Τελικοί Πίνακες αιτήσεων εκπαιδευτικών για μετάθεση από περιοχή σε περιοχή, σε Καλλιτεχνικά σχολεία, σε Μουσικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ και σε σχολεία Διαπολιτισμικης Εκπαίδευσης Δ.Ε., καθώς και για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση.

 

Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ημερήσιες εκπαιδευτικές εκδρομές του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας

Επισυνάπτονται οι σχετικές προκηρύξεις του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 5/4/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 6/4/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Δευτέρα 27 Μαρ 2017

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων περιόδου Απριλίου-Μαΐου 2017 σε εκπαιδευτικούς κλάδου Μουσικής της Γενικής Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης και σε εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων

Σύμφωνα με τη με αρ. 94541/Δ2/15.6.2015 Υ.Α (ΦΕΚ 1356/τ.Β΄) η ημερομηνία έναρξης υποβολής δικαιολογητικών για απόδοση μουσικών ειδικεύσεων είναι η 1η Απριλίου 2017 και η λήξη 31 Μαΐου 2017.

Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών κλάδου Μουσικής της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών των Μουσικών Σχολείων διαβιβάζονται μέσω των οικείων Δ/νσεων Δ.Ε. προς την Καλλιτεχνική Επιτροπή του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δ.Ε. Τμήμα Α΄).