Παρασκευή 3 Ιούλ 2020

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υ.Α.σε ΦΕΚ » Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ2686/τ.Β ́/01-7-2020 δημοσιεύθηκε η με αριθμ.82609/ΓΔ4/29-6-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Έναρξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021».

Δείτε το Φ.Ε.Κ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Κεντρική Υπηρεσία των Γ.Α.Κ. και στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος(Ε.Β.Ε.)για το σχολικό έτος 2020-2021

Περισσότερες πληροφορίες στην στην σχετική πρόσκληση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες στην σχετική προκήρυξη

Δευτέρα 29 Ιούν 2020

Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου καθώς και την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ