Πέμπτη 14 Ιούλ 2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2016-2017 β) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εμπειροτεχνών ιδιωτών για την ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017.

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και ΕΜ16 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2016-2017 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.

Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

 

Η εγκύκλιος για τους κλάδους ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 και ΤΕ16

 

Τετάρτη 11 Σεπ 2013

Ευχές για την έναρξη του σχολικού έτους

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς.

Κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση. Είναι μια μέρα χαράς, αισιοδοξίας και αυξημένων προσδοκιών για τη σχολική χρονιά που ξεκινά, αλλά και μια μέρα περίσκεψης και συνειδητοποίησηςτων δυσκολιών, των ελλείψεων και των προβλημάτων που ενυπάρχουν στο χώρο της παιδείας.

Είναι γνωστό σε όλους μας, ότι το σχολείο του μέλλοντος είναι το σχολείο της συλλογικότητας. Σ΄ αυτό το σχολείο συναντιέται η Πολιτεία  με την κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες για προσωπική και κοινωνική ολοκλήρωση με γνώμονα ότι κάθε παιδί αποτελεί μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα

Ενόψει λοιπόν της νέας σχολικής χρονιάς που ξεκινά σήμερα, εύχομαι κι ελπίζω να είναι μια χρονιά όπου τα όποια προβλήματα θα βρίσκουν γρήγορα λύσεις, μια χρονιά δημιουργίας, προκοπής και λιγότερου άγχους για όλους: τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, μια χρονιά που η πολιτεία θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μια χρονιά όπου οι προσπάθειες μας για βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης στο νομό θα αποδώσει καρπούς.

                                                                                                                                               Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

                                                                                  ΓΚΑΜΠΡΕΛΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

Τρίτη 20 Αυγ 2013

Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενκού Λυκείου Λευκάδας μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2013-201

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί με οκταετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ανήκουν οργανικά, κατά προτεραιότητα :
α) στο 2ο Γενικό Λύκειο Λευκάδας,
β) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του Δήμου Λευκάδας
γ) σε σχολικές μονάδες οποιουδήποτε τύπου του Νομού Λευκάδας, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 28η Αυγούστου 2013 ημέρα Τετάρτη, σχετική αίτηση για τη θέση που με την παρούσα προκηρύσσεται.
Δείτε: Προκήρυξη για προσωρινή κάλυψη της κενούμενης θέσης Δντή 2ου Λυκείου

Δευτέρα 19 Αυγ 2013

Δευτέρα 12 Αυγ 2013

Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης του νομού μας που είναι εγγεγραμμένοι στον αντίστοιχο της θέσης αξιολογικό πίνακα του έτους 2011, να υποβάλλουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Λευκάδας μέχρι την 16 Αυγούστου 2013 ημέρα Παρασκευή σχετική αίτηση ? δήλωση προτίμησης για τη θέση Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυκείου Λευκάδας

Δείτε: Προκήρυξη για την κάλυψη της κενούμενης θέσης Διευθυντή του 2ου Γενικού Λυ- κείου Λευκάδας μέχρι 31-7-2015

Τρίτη 16 Ιούλ 2013