Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά -βελτιώσεις

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με το αριθμ.9/2013 πρακτικό του αποφάσισε να τοποθετηθούν οργανικά στην  περιοχή μετάθεσης Λευκάδας  οι παρακάτω εκπαιδευτικοί, οι οποίοι

  • μετατέθηκαν από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη
  • έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης
  • ήταν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

όπως περιγράφεται εδώ: Ανακοίνωση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Πίνακας Μορίων για Βελτίωση/Οριστική τοποθέτηση