Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες

Η μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων θα γίνει από τις  Περιφέρειες σύμφωνα με το ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013.

Δείτε το συνημμένο : μεταφορα μαθητων