Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Λευκάδας, για το Σχολικό Έτος 2011-2012Καλούμε τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση της κενής θέσης Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, για το Σχολικό Έτος 2011-2012, μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων όπως θα προβλέπονται αυτές από νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις.

Οι Υποψήφιοι για τη θέση Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων, μπορούν να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λευκάδας, όλων των ειδικοτήτων, με συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία έξι (6) ετών, από τα οποία τα τρία (3) τουλάχιστον έτη θα έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της οικείας βαθμίδας.

Όλες οι αιτήσεις να υποβληθούν απευθείας στη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα με επικυρωμένα τα δικαιολογητικά που μνημονεύονται σε αυτό.

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 07/11/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα: 14.00μ.μ.

Δείτε σχετικά: ΔΕ 2278/31-11-2011