Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του ΚΠΕ ΣφακιωτώνΟ Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, έχοντας υπόψη:

  1. Το με αριθ. πρωτ. 113864/7/03-10-2011 έγγραφο του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. με θέμα: «Στελέχωση των Κέντρων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης τα οποία βρίσκονται σε αναστολή»
  2. Το με αριθ. πρωτ. 6173/21-10-2011 (ΔΕ2260/24-10-2011) έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων με θέμα: «Ενεργοποίηση Κ.Π.Ε υπό αναστολή»

καλεί τους εκπαιδευτικούς που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο διδασκαλίας και επιθυμούν να στελεχώσουν το ΚΠΕ Σφακιωτών να υποβάλουν σχετική αίτηση από την Τρίτη 25-10-2011 έως και την Τρίτη, 01-11-2011.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών θα υποβληθούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας.