Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένου των τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας

Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω διατάξεων να υποβάλλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη, 13-10-2011 έως και την Δευτέρα, 24-10-2011 για την πλήρωση θέσεων: 

  1. Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Παιδείας
  2. Προϊστάμενου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης