Πρόταση τοποθέτησης σε κενές θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Νομού Λευκάδας 2011Το ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας ανακοίνωσε την πρόταση του για την τοποθέτηση σε κενές θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Νομού Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: πρόταση τοποθέτησης (ΠΥΣΔΕ 37/30-7-2011).