Διαβίβαση εγγράφου του Υπουργείου Υγείας για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, στο τηλ. 210-5239689.


Συνημμένα: Πρόληψη Επιπτώσεων Καύσωνα, Προστατευτικά Μέτρα για τον Καύσωνα