Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (Χρονοδιάγραμμα ενεργειών)

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας στην υπ. αριθ. 6/18.6.2013 συνεδρίαση καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού μετά τις μεταθέσεις και κάλεσε όλους τους εκπαιδευτικούς του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκαν υπεραριθμίες να δηλώσουν στο σχολείο τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, ώρα 11:30, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Στη συνέχεια:

1. Την Παρασκευή 21/6/2013 θα γίνει από το συμβούλιο ο χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και θα δοθεί σε αυτούς δεκαήμερη προθεσμία (έως την Δευτέρα 1/7/2013) για να συμπληρώσουν δήλωση προτίμησης για ρύθμιση υπεραριθμίας.

2. Την Δευτέρα 1/7/2013 θα εξετασθούν οι δηλώσεις των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη οργανικών κενών και θα γίνει αναμόρφωση του Πίνακα οργανικών κενών που θα απομείνουν μετά την παραπάνω διαδικασία. Στη συνέχεια θα δοθεί πενθήμερη προθεσμία (έως την Παρασκευή 5/7/2013) στους εκπαιδευτικούς των παρακάτω κατηγοριών:

  • μετατεθέντες στην περιοχή μετάθεσης Λευκάδας,
  • προσωρινά τοποθετημένους και ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας και
  • τους αιτούμενους βελτίωση θέσης

να συμπληρώσουν δήλωση για βελτίωση ? οριστική τοποθέτηση.

3. Την Παρασκευή 5/7/2013 θα εξετασθούν οι παραπάνω δηλώσεις για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά και θα δοθεί πενθήμερη προθεσμία (έως την Τετάρτη 10/7/2013) για υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης που αφορά τυχόν λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου.

4. Την Τετάρτη 10/7/2013 θα εξετασθούν οι αιτήσεις επανεξέτασης και θα γίνει οριστικοποίηση των αποφάσεων των τοποθετήσεων.

Για όλα τα παραπάνω θα υπάρχουν σχετικές προσκλήσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ΔΕ Λευκάδας.

 

Την Παρασκευή 28/6/2013 :

  • οι εκπαιδευτικοί που έχουν οργανική θέση θα παρουσιαστούν στο σχολείο της οργανικής τους θέσης.
  • οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και είχαν τοποθετηθεί προσωρινά για το σχολικό έτος 2012-2013 θα παρουσιαστούν στο σχολείο της προσωρινής τους τοποθέτησης στο οποίο και θα ανήκουν μέχρι τη νέα προσωρινή τοποθέτησή τους.
  • οι μετατεθέντες που δεν τοποθετήθηκαν οργανικά σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ χωρίς προσωρινή τοποθέτηση θα παρουσιαστούν στα γραφεία της ΔΔΕ Λευκάδας.

 

Οι εκπαιδευτικοί που θα βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας μετά την κάλυψη των οργανικών κενών, θα συμπληρώσουν δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία του Ν. Λευκάδας κατά την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους μετά από σχετική πρόσκληση.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν εντός ΠΥΣΔΕ Ν. Λευκάδας θα υποβάλουν αίτηση απόσπασης κατά την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους μετά από σχετική πρόσκληση.