Χρονοδιάγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας 2011Από την Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα των συνεντεύξεων των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Λευκάδας.

Δείτε σχετικά: κοινοποίηση.