ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας (οργανικά κενά και υπεραριθμίες σχολικού έτους 2013-14)

(η ανακοινοποίηση στο ορθό αφορά οργανικό κενό κλάδου ΠΕ03 στο Γυμνάσιο με Λ.Τ. Βασιλικής)

Το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας με το 6/2013 πρακτικό του καθόρισε τα κενά και πλεονάσματα, μετά τις μεταθέσεις, του διδακτικού προσωπικού για την περιοχή μετάθεσης Λευκάδας κατά σχολική μονάδα και ειδικότητα, όπως φαίνονται στο συνημμένο Πίνακα.

Στον Πίνακα σημειώνονται με (-) τα οργανικά κενά και με (+) οι υπεραριθμίες (πλεονάσματα).

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν στο σχολείο τους εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013, ώρα 11:30, αν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι.

Συνημμένα :

Πίνακας οργανικών κενών και υπεραριθμιών (πλεονασμάτων) περιοχής μετάθεσης Λευκάδας σχολικού έτους 2013-14.