Πίνακας επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων ΔΕ Ν. ΛευκάδαςΤο Συμβούλιο επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας, με το 12/17-6-2011 πρακτικό του, κατόπιν επιλογής των υποψηφίων που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, ανακοίνωσε τον αλφαβητικό πίνακα εκπαιδευτικών που έχουν τα τυπικά προσόντα για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Λευκάδας.

Δείτε: σχετική κοινοποίηση (ΔΕ 1284/17.06.2011)