Αναστολή διαδικασίας στελέχωσης Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών

Με το 117837/Γ7/24-09-2009 έγγραφο του ΥπΕΠΘ ανακοινώνεται ότι η διαδικασία στελέχωσης των Υπευθύνων Σχολικών Βιβλιοθηκών, η οποία αναγγέλθηκε με την Υπουργική Απόφαση 105738 /Γ7/02-09-2009, αναστέλλεται μέχρι νεωτέρας.