Στελέχωση Σχολικών Βιβλιοθηκών

Από το ΥπΕΠΘ ανακοινώθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των νέων βιβλιοθηκών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το νομό Λευκάδας, αφορά τις βιβλιοθήκες στο 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, το 2ο  ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ και το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 18η Σεπτεμβρίου 2009.

Συννημένα: ΥΑ 105738/Γ7/02-09-2009ΑίτησηΠίνακας Επιλογής