Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2012

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να ενημερωθείτε για τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2012.