Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΕΑΕ για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών έτους 2009-2010

Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καλούνται οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των κλάδων να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση ένταξης στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2009-2010 για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής των Αιτήσεων-Δηλώσεων ορίζεται μέχρι και 29-7-2009.

Δείτε: την εγκύκλιο 87115/Γ6/20-7-2009, την σχετική αίτηση νέα αίτηση, και τον πίνακα με τα στοιχεία των ΚΕΔΔΥ.