Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης και χαμηλά εισοδήματα

Σύμφωνα με τον N_3016_2002 (άρθρο 27, παρ. 3,4), οικογένειες που έχουν τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 16 ετών) και το πραγματικό ή τεκμαρτό ετήσιο εισόδημά τους είναι έως 3.000?, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση 300?. Η διαδικασία αναγράφεται στην υπ? αριθμ. 2/46354/0026/20-07-2012 Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΠΑ (βλ. συνημμένο αρχείο).

Τα σχολεία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να φέρουν οι γονείς ενώ η αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση μαζί με όλα τα υπόλοιπα πρέπει να κατατεθούν στα σχολεία, τα οποία με τη σειρά τους θα τα διαβιβάσουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας. Αυτή η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς καθώς χρειάζεται η μοναδική βεβαίωση φοίτησης του τέκνου από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας για το σχολικό έτος 2012-2013.