Δελτίο Τύπου για τη διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2012Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τον μήνα Νοέμβριο 2012. Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά για τα επίπεδα:

  • Β (Β1 « μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
  • Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2012 σε εξεταστικά κέντρα που θα οριστούν σε κάθε νομό.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 17 Σεπτεμβρίου έως και 28 Σεπτεμβρίου 2012.
Οι αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου οικίας ή διαμονής των υποψηφίων.

Σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψηφίους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καθώς και από την ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΚΠγ:www.minedu.gov.gr.