Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σχετικά με την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να υλοποιήσει το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη την συνημμένη Εγκύκλιο (51032/ΙΑ/12.4.2013).