Προκήρυξη εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαίου 2012Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώθηκε η προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για τον μήνα Μάιο 2012.

Οι εξετάσεις αυτές αφορούν στις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Τουρκικά για τα επίπεδα:

  • Α(Α1 « στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, και Ιταλική.
  • Β (Β1 « μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.
  • Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική,Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 5 και 6 Μαΐου 2012 σε εξεταστικά κέντρα που θα οριστούν σε κάθε νομό.

Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τους στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 2 Μαρτίου 2012.

Σχετικές με τις εξετάσεις πληροφορίες θα παρέχονται στους υποψηφίους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων καθώς και από την ιστοσελίδα του ΚΠγ: www.kpg.minedu.gov.gr.