Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μονοήμερη εκδρομή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας στα Τζουμέρκα στις 17/4/2013

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση μονοήμερης εκδρομής της Γ Γυμνασίου του σχολείου στα Τζουμέρκα, μόνο για μεταφορά, στις 17/4/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Διευθυντή του Μουσικού σχολείου Λευκάδας και σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ή .pdf) μέχρι την Τετάρτη 3/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ.