Υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2010

Προκηρύχθηκε με την αριθμ.89829/ΚΒ/22-7-2010 Υ.Α. η διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2010. Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2010 θα υποβληθούν από τις 20 Σεπτεμβρίου 2010 έως και την 1 Οκτωβρίου 2010.

Δείτε σχετικά: εγκύκλιο 110772/ΚΒ – 08.10.2010, πρόγραμμα, αίτηση.

Δείτε σχετικά: site ΚΠΓ.