Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2012-13

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να εργασθούν στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και βρίσκονται ήδη εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους Πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2012-2013, να υποβάλουν αίτηση σε μια μόνο Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής τους για ένα συγκεκριμένο Σχολικό Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Σ.Κ.Ε.Δ.) από 28 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2013.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη  Πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.

Επισυνάπτονται επίσης: Σχέδιο αίτησης και Πίνακας των Σ.Κ.Ε.Δ.