Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στη Θεσσαλονίκη στις 19-20/4/2013

Συνημμένα η Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 3/4/2013 και ώρα 10:00 π.μ.