Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για 4ήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γεν. Λυκείου Λευκάδας στο Βόλο (11-14/4/2013)

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας μέχρι την Παρασκευή 29/3/2013 και ώρα 11:00 π.μ.