Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας στην Κέρκυρα (12/4/2012)

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Τετάρτη 27.3.2012 και ώρα 13:30.