Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του Γυμνασίου Καρυάς Λευκάδας

Ο Διευθυντής του Γυμνασίου με Λ.Τ. Καρυάς Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής του σχολείου στην Αρχαία Ολυμπία και στην Πάτρα στις 25/4/2013.

Περισσότερες πληροφορίες στην συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους μέχρι την Τρίτη 19/3/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο του Δ/ντή του Γυμνασίου Καρυάς με Τ.Κ. 31080.