Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή του 1ου Λυκείου Λευκάδας στη Λάρισα

Πληροφορίες και το συνοπτικό πρόγραμμα της εκδρομής στη συνημμένη προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντή του 1ου ΓΕΛ Λευκάδας μέχρι την Τρίτη 19/3/2013 και ώρα 11:00 π.μ.