Προκηρύξεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για εκπαιδευτικές εκδρομές του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για μονοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στο ΚΠΕ Καστοριάς : 70_1gymKPEKastoria

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα (Βουλή) : 71_1gym_Vouli

Κατάθεση προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο της Δ/ντριας του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας μέχρι την Πέμπτη 7/3/2013 και ώρα 10:00 π.μ.