Πρόγραμμα υποτροφιών επαγγελματικής εμπειρίας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης – Παράταση προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως και 26/3/2013

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού υλοποιεί πρόγραμμα υποτροφιών επαγγελματικής εμπειρίας για αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012 ή 2009-2010 εφόσον πρόκειται για άρρενες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους».

Συγκεκριμένα καλούνται οι απόφοιτοι:

α) Επαγγελματικών Λυκείων ? ΕΠΑΛ,

β) Επαγγελματικών Σχολών ? ΕΠΑΣ και

γ) αντίστοιχων δομών της Ειδικής Αγωγής και ειδικότερα των ΤΕΕ Β? Βαθμίδας και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.,

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού να εγγραφούν στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και να επιλέξουν από μία (01) έως και τέσσερις (04) θέσεις Μαθητείας από τις προσφερόμενες στο Πληροφοριακό Σύστημα.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού δίνεται η ευκαιρία σε νέους αποφοίτους:

  • να αποκτήσουν την πρώτη επαφή τους με την αγορά εργασίας, πραγματοποιώντας μαθητεία 6 ωρών ημερησίως (η διάρκεια της Μαθητείας είναι έξι (6) μήνες, θα χορηγείται στους αποφοίτους υποτροφία 300 ? και θα καλύπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ για τον κίνδυνο ατυχήματος ) σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας.
  • να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και
  • να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Για πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι να επικοινωνούν στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr από 8:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. ή να αποστέλλουν e-mails στο helpdesk@ mathiteia4u.gov.gr

Ως ημερομηνία λήξης των εγγραφών των αποφοίτων στο Πληροφοριακό Σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr και των επιλογών θέσεων Μαθητείας από τις προσφερόμενες σ? αυτό ορίζεται η 08.03.2013. Τελευταία ενημέρωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2950/08.3.2013 απόφαση Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. δόθηκε παράταση έως και 26.3.2013 στην προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς αποφοίτους της δημόσιας Τεχνικής εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ,Θ.Π.Α.