Προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Β’ Περιοχής Λευκάδας – Σεπτέμβριος 2012Ανακοινώθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Β’ Περιοχής Λευκάδας, που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λευκάδας λόγω έλλειψης οργανικών θέσεων.

Δείτε σχετικά: Απόφαση 1771-1/5-9-2012