Ανακοίνωση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας για τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε κλάδων ΠΕ02 ΠΕ03 και ΠΕ04 σε οργανικά κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Λευκάδας στην υπ? αριθμ. 11/2012 πράξη του αποφάσισε να τοποθε-τηθούν οργανικά στην Α? και Β? περιοχή μετάθεσης οι παρακάτω εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02 Φιλολόγων και ΠΕ04 Φυσικών της Α΄ περιοχής μετάθεσης και ΠΕ03 Μαθηματικών της Β΄ περιοχής μετάθεσης, οι οποίοι
?    μετατέθηκαν από μία περιοχή μετάθεσης σε άλλη
?    έκαναν αίτηση βελτίωσης θέσης
?    ήταν στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
όπως περιγράφεται εδώ : Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ