Προσωρινές Τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Λευκάδας ανακοινώνει τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΚΛΑΔΟΣΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΥΕΥΦΡΟΣΥΝΗΠΕ02ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΠΑΡΙΔΟΥΧΑΡΙΚΛΕΙΑΠΕ021ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (& ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΠΕ021ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΟΤΖΟΧΑΜΠΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΕ022ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΣΚΛΑΒΑΚΗΦΑΝΗΠΕ022ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΤΖΗΜΑΚΑΣΡΑΛΛΗΣΠΕ02ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ (& ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ)
ΚΑΡΑΠΑΝΟΥΑΝΑΣΤΑΣΙΑΠΕ02ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ (& ΕΠΑΛ)
ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΥΣΤΑΥΡΟΥΛΑΠΕ02ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣΠΕ02ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΛΑΪΝΑΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ03ΕΠΑΛ
ΠΑΝΤΟΥΛΑΒΑΣΙΛΙΚΗΠΕ03ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
ΚΟΝΤΑΚΟΣΑΓΓΕΛΗΣΠΕ03ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ (& ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ)
ΝΙΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΞΕΝΗΠΕ03ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΣΑΝΔΡΕΑΣΠΕ04.02ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΑΠΕ04.02ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΛΑΖΑΡΗΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣΠΕ04.041ο  ΛΥΚΕΙΟ (& ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.)
ΤΖΙΜΑΕΛΕΝΗΠΕ04.04ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ
ΣΕΡΙΦΗΗΛΙΑΝΑΠΕ04.04ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΤΣΑΚΕΛΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΠΕ83ΕΠΑΛ

Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες της προσωρινής τους τοποθέτησης την 1η-09-2021 προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.