Αναμόρφωση Πίνακα Κενών για νεοδιόριστους και υποβολή εκ νέου αιτήσεων τοποθέτησης

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, αναμορφώνουμε τον Πίνακα με τα Κενά για τις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ως εξής:

ΠΕ02-Φιλόλογοι

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ2 Κενά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ2 Κενά
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ1 Κενό
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ2 Κενά
ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ1 Κενό
ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ & ΕΠΑΛ1 Κενό
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΜΟΥΣΙΚΟ1 Κενό
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ1 Κενό

ΠΕ03-Μαθηματικοί

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ1 Κενό
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ1 Κενό
ΕΠΑΛ1 Κενό
ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ1 Κενό

ΠΕ04.02-Χημικοί

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΚΑΡΥΑΣ1 Κενό
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ1 Κενό

ΠΕ04.04-Βιολόγοι

ΛΥΚΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ1 Κενό
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ1 Κενό
ΜΟΥΣΙΚΟ & 1ο ΛΥΚΕΙΟ1 Κενό

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους/ειδικότητες του πίνακα, να συμπληρώσουν εκ νέου το συνημμένο έντυπο-δήλωση για προσωρινή τοποθέτηση έως την Πέμπτη 26.08.2021 και ώρα 12:00 μ.μ. και να το καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να το αποστείλουν μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr