Πρόσκληση για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών ή προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός 1 διδακτικού έτους – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

Η Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και τα δικαιολογητικά τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

Την 20/8 στις 12:00 και μέχρι και τη Δευτέρα 23/8 στις 23:59 μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για απόσπαση/προσωρινή τοποθέτηση σε ΠΣ ή ΠΕΙΣ.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα σχολείο ή δύο στην περίπτωση που αυτά είναι συνδεδεμένα.

Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεστε λογαριασμό Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο e-mail: aitiseispps@minedu.gov.gr.

Δείτε την σχετική προκήρυξη και τις κενές θέσεις