Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διήμερη εκδρομή της Β’ τάξης του Μουσικού Γυμνασίου Λευκάδας στο ΚΠΕ Βελβεντού Κοζάνης

Ο Διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας ζητά την εκδήλωση ενδιαφέροντος μεταξύ φυσικών και νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τη διοργάνωση τριήμερης εκδρομής της Β’ τάξης Γυμνασίου του σχολείου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού Κοζάνης, μόνο για μεταφορά.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο του Δ/ντη του Μουσικού Σχολείου Λευκάδας και σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) μέχρι την Τετάρτη 20/2/2013 και ώρα 10:00 π.μ.