Αιτήσεις τοποθέτησης αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ Λευκάδας:

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί για το διδακτικό έτος 2021-2022 από άλλες περιοχές στη Δ/νση Δ.Ε. Λευκάδας, να συμπληρώσουν τη συνημμένη αίτηση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας, έως και την Δευτέρα 2.08.2021 και να την καταθέσουν αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Λευκάδας ή να την αποστείλουν μέσω e-mail στο ΠΥΣΔΕ Λευκάδας: mail@dide.lef.sch.gr