Εξεταστικά Κέντρα των Ειδικών Μαθημάτων και των μουσικών μαθημάτων

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2021 (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική

Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» έτους 2021