Πρόγραμμα Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Δείτε τα σχετικά έγγραφα κάνοντας κλικ στους παρακάτω συνδέσμους: